Mining Coherent Logical Regularities of Type 2 via Positional Preprocessing

Alexander Vinogradov, Yury Laptin

Abstract

A new approach to the development of efficient decision rules based on the use of two types of logical regularities is presented. In the approach positional representation of real values of features is used, and as a result, all conversions of types of logical regularities are performed using fast bit operations.

References

  1. Mark de Berg, Marc van Kreveld, Mark Overmars, and Otfried Schwarzkopf: Computational Geometry (2nd revised ed.). Springer-Verlag (2000) 506 pages.
  2. T. Lindeberg: Scale-Space Theory in Computer Vision. Kluwer Academic Publishers (1994) 440 pages.
  3. Aleksandrov V.V., Gorskiy N.D.: Algoritmy i programmy strukturnogo metoda obrabotki dannykh. L. Nauka (1983) 208 str.(Russian)
  4. Yu.I.Zhuravlev, V.V.Ryazanov, O.V.Senko: RASPOZNAVANIE. Matematicheskie metody. Programmnaya sistema. Prakticheskie primeneniya. Izdatelstvo ”FAZIS”, Moscow (2006)168 str. (Russian)
  5. Ryazanov V.V.: Logicheskie zakonomernosti v zadachakh raspoznavaniya (parametricheskiy podkhod). Zhurnal vychislitelnoy matematiki i matematicheskoy fiziki, T. 47/10 (2007) str.1793-1809.(Russian)
  6. Vinogradov A., Laptin Yu.: Usage of Positional Representation in Tasks of Revealing Logical Regularities. Rroceedings of the International Conference VISIGRAPP 2010, Workshop IMTA-3, pp.100-104.
  7. Shur, V. et al.: Poverhnostnye samopodobnye nanodomennye struktury, inducirovannye lazernym izlucheniem v niobate litiya. Fizika tverdogo tela, tom50, vyp.4 (2008) str.689- 695. (Russian)
Download


Paper Citation


in Harvard Style

Vinogradov A. and Laptin Y. (2013). Mining Coherent Logical Regularities of Type 2 via Positional Preprocessing . In Proceedings of the 4th International Workshop on Image Mining. Theory and Applications - Volume 1: IMTA-4, (VISIGRAPP 2013) ISBN 978-989-8565-50-1, pages 56-62. DOI: 10.5220/0004393700560062


in Bibtex Style

@conference{imta-413,
author={Alexander Vinogradov and Yury Laptin},
title={Mining Coherent Logical Regularities of Type 2 via Positional Preprocessing},
booktitle={Proceedings of the 4th International Workshop on Image Mining. Theory and Applications - Volume 1: IMTA-4, (VISIGRAPP 2013)},
year={2013},
pages={56-62},
publisher={SciTePress},
organization={INSTICC},
doi={10.5220/0004393700560062},
isbn={978-989-8565-50-1},
}


in EndNote Style

TY - CONF
JO - Proceedings of the 4th International Workshop on Image Mining. Theory and Applications - Volume 1: IMTA-4, (VISIGRAPP 2013)
TI - Mining Coherent Logical Regularities of Type 2 via Positional Preprocessing
SN - 978-989-8565-50-1
AU - Vinogradov A.
AU - Laptin Y.
PY - 2013
SP - 56
EP - 62
DO - 10.5220/0004393700560062