Possibilities of Inducing Pupils’ Inquiry Activities during Instruction

Jiří Dostál, Prasart Nuangchalerm, Ján Stebila, Belgin Bal

Abstract

The contemporary tendences emphasize the use of so-called inquiry-based learning (IBL). However, there remains a question – by which ways should be the active inquiry of pupils induced? The author of this article finds the answer in the union of the theory learning tasks and theory of the inquiry-based instruction. Via the analytical and comparative approaches, it turns out that two categories of the inquiry tasks can be used. The first one was provisionally marked as “instructive inquiry tasks”, the second one as “inquiry tasks with internal activation”. Both stated tasks have different essence in how are the pupils induced to perform the inquiry learning activities.

References

 1. Banchi, H. and BELL R., 2008. The Many Levels of Inquiry. Science and Children. Vol. 46, Issue 2, p. 26 - 29.
 2. Bray, M., Adamson, B. and Mason, M., 2007. Comparative education research : approaches and methods. Hong Kong, China: Comparative Education Research Centre, the University of Hong Kong : Springer, 444 p.
 3. Chupác, A., Úlohy z chemie pro základní školy. MSD, 66 p.
 4. Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K., 2003. Research methods in education. London; New York: RoutledgeFalmer, 446 p.
 5. Dostál, J., 2015b. Badatelsky orientovaná výuka: Kompetence ucitelu k její realizaci v technických a prírodovedných predmetech na základních školách. Univerzita Palackého, 254 p.
 6. Dostál, J., 2015a. Badatelsky orientovaná výuka: Pojetí, podstata, význam a prínosy. Univerzita Palackého, 151 p.
 7. Ellis, R., 2003. Task-based Language Learning and Teaching. Oxford Applied Linguistics.
 8. Holoušová, D., 1987. Príspevek k srovnávací analýze marxistických teorií ucebních úloh. 1st Ed. Univerzita Palackého.
 9. Kettley, N. C. (2010). Theory building in educational research. New York: Continuum International Pub. Group, 210 s. ISBN 9781441110084.
 10. Knecht, P., 2014. Príležitosti k rozvíjení kompetence k rešení problému v ucebnicích a ve výuce zemepisu. 1st Ed. Masarykova univerzita, 207 p.
 11. Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V. and Vlcková, K., 2010. Príležitosti k rozvíjení kompetence k rešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae, Vol. 4, no. 3, s. 37-62.
 12. Kong, S. C. and SONG, Y., 2014. The Impact of a Principle-based Pedagogical Design on Inquiry-based Learning in a Seamless Learning Environment in Hong Kong. Educational Technology & Society. Vol. 17, Issue 2, p. 127 - 141.
 13. Kurina, F., 1978. Geometrické praktikum: (Pro ucit. 1. stupne zákl. šk.). 1st Ed. Hradec Králové.
 14. Lodico, M. G., Spaulding, D. T. and Voegtle, K. H., 2006. Methods in educational research : from theory to practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 413 p.
 15. Mareš, J., 1980. Fridmanova teorie ucebních úloh. Pedagogika, Issue 5, p. 595 - 610.
 16. Mareš, J., 2013. Pedagogická psychologie. 1st Ed. Portál, 702 p.
 17. Molnár, J. (ed), 1990 Extremální a kombinatorické úlohy z geometrie: Pro 4. roc. gymnázií se zamerením na matematiku. 1st Ed. Praha,
 18. Moore, R., Lopes, J., 1999. Paper templates. In TEMPLATE'06, 1st International Conference on Template Production. SciTePress.
 19. Nikl, J., 1997. Metody projektování ucebních úloh. 1st Ed. Gaudeamus, 71 p.
 20. Rezba, R. J., Auldridge T. and Rhea. L., 2014. Teaching & learning the basic science skills. In: Virginia.gov [online]. Available at: http://www.pen.k12.va.us/ VDOE/instruction/TLBSSGuide.doc.
 21. Slavík, J., Dytrtová, K. and Fulková. M. 2010. Konceptová analýza tvorivých úloh jako nástroj ucitelské reflexe. Pedagogika. Vol. 60, p. 223-24.
 22. Smith, J., 1998. The book, The publishing company. London, 2nd edition.
 23. Tollingerová, D. and Knezu, V., 1996. Programované ucení. 1st Ed. Praha.
 24. Tollingerová, D., 1971. Úvod do teorie a praxe programované výuky a výcviku. Praha,
 25. Vaculová, I., Trna, J. and Janík, T., 2008. Ucební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace, Vol. 18, Issue 4, p. 35-56.
 26. Vyšín, J., 1971. Vybrané úlohy z matematické olympiády. 1st Ed.. Praha.
 27. Wahla, A., 1978. Zemepisné úlohy a cvicení a jejich frekvencní analýza, formulacní a operacní analýza. In Studia geographica. No 50. GÚ CSAV, p.129 - 130.
Download


Paper Citation


in Harvard Style

Dostál J., Nuangchalerm P., Stebila J. and Bal B. (2016). Possibilities of Inducing Pupils’ Inquiry Activities during Instruction . In Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2: CSEDU, ISBN 978-989-758-179-3, pages 107-111. DOI: 10.5220/0005795701070111


in Bibtex Style

@conference{csedu16,
author={Jiří Dostál and Prasart Nuangchalerm and Ján Stebila and Belgin Bal},
title={Possibilities of Inducing Pupils’ Inquiry Activities during Instruction},
booktitle={Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2: CSEDU,},
year={2016},
pages={107-111},
publisher={SciTePress},
organization={INSTICC},
doi={10.5220/0005795701070111},
isbn={978-989-758-179-3},
}


in EndNote Style

TY - CONF
JO - Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Education - Volume 2: CSEDU,
TI - Possibilities of Inducing Pupils’ Inquiry Activities during Instruction
SN - 978-989-758-179-3
AU - Dostál J.
AU - Nuangchalerm P.
AU - Stebila J.
AU - Bal B.
PY - 2016
SP - 107
EP - 111
DO - 10.5220/0005795701070111